Účinná, bezpečná a nebolestivá léčba poruchy erekce 

Rázem mužem

Pacientské stránky Evropské urologické společnosti - léčba rázovou vlnou (česky)

 

Rázová vlna jako léčebná metoda představuje z fyzikálního hlediska zvuk (akustickou rázovou vlnu). Zvuk je energie, kterou můžeme vnímat, když položíme ruku např. před reproduktor. Přes pokožku ruky ucítíme chvění zvukových vln.

Léčba poruchy erekce využívá nízko-energetických fokusovaných rázových vln, které podporují tvorbu nových cév a významně zlepšují průtok krve v topořivých tělesech penisu. Fokusované rázové vlny, které vznikají v léčebném nástavci zařízení a hromadí se na akustické čočce, přenášíme při výkonu do houbovitých těles penisu. Rázové vlny mají krátkou délku pulzu a jsou soustředěny na oblast o průměru několika milimetrů, což umožňuje aplikaci rázových vln na úzce vymezenou oblast, a to i v hlubších vrstvách penisu. Rázové vlny přenášíme do penisu pomocí sondy, kterou přikládáme na houbovitá tělesa penisu.

Výkon trvá asi 30 minut, do penisu přenášíme několik tisíc fokusovaných rázových vln při jedné proceduře. Výkonů je celkem šest v průběhu šesti týdnů. Zákrok provádíme ambulantně, bez znecitlivění či užití tlumivých léků. Používáme přístroj DUOLITH SD-1 T-TOP od švýcarské firmy STORZ MEDICAL AG.

Schéma léčebné procedury
1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden
1x výkon 1x výkon 1x výkon 1x výkon 1x výkon 1x výkon

 

Účinek rázové vlny na zlepšení erekce je u velké většiny pacientů patrný již po jedné či dvou procedurách, celková účinnost léčby po celé kúře (6 aplikací) dosahuje 60-70 % v závislosti na stupni poruchy erekce a přidružených onemocněních pacienta. Léčba fokusovanou rázovou vlnou sníží obtíže s erekcí a/nebo potřebnou dávku léčiv k podpoře erekce. Délka účinku léčby je proměnlivá a závisí především na stupni poruchy erekce a frekvenci pohlavního styku.

Léčba je vhodná zejména pro muže, kteří

Léčba rázovou vlnou má velmi málo vedlejších účinků. Doposud nebyla zaznamenána žádná závažná či přetrvávající poškození. Vedlejší účinky souvisí se zvýšeným místním prokrvením kůže a penisu. Léčba může vyvolat přechodné otoky kůže, zarudnutí nebo hematomy tj. „modřiny“ na kůži. Tyto vedlejší účinky jsou však velmi vzácné a obvykle odezní do 1-3 dnů po výkonu.

Léčba poruchy erekce fokusovanou nízkoenergetickou rázovou vlnou je uznána Evropskou urologickou společností jako metoda první volby léčby poruchy erekce, podobně jako léčivé přípravky typu Viagra, Cialis, Levitra nebo Spedra.

Léčba fokusovanými rázovými vlnami je účinná, bezpečná, neinvazivní a nebolestivá terapie pro pacienty s poruchou erekce. Máte-li zájem o vyšetření a léčbu v našem zdravotnickém zařízení, objednejte se v ordinačních hodinách na telefonním čísle +420-233 325 636.