top of page

LÉČBA

Léčba poruchy erekce zahrnuje fokusovanou rázovou vlnu, medikamentózní terapii, léčbu topickými preparáty, injekční léčbu, podtlakové erektory a chirurgickou terapii.

FOKUSOVANÁ RÁZOVÁ VLNA

Fokusovaná rázová vlna je účinná, bezpečná, neinvazivní a nebolestivá léčba poruchy erekce.

MEDIKAMENTÓZNÍ LÉČBA

Blokátory fosfodiesterázy typu 5 prodlužují dobu ochabnutí hladkého svalstva cév penisu, pro dosažení jejich účinku je nezbytná sexuální stimulace. Současné užití s nitráty je přísně kontraindikováno. 

TOPICKÁ LÉČBA

Léčba spočívá v autoaplikaci účinné látky ve formě krému do močové trubice. Po vstřebání léčiva dochází k erekci bez nutnosti sexuální stimulace během 5-30 minut, délka erekce je 1-2 hodiny.

INJEKČNÍ LÉČBA

Léčba spočívá v autoaplikaci látky do topořivého (kavernózního) tělesa penisu. Injekce vyvolá během 5-15 minut erekci bez nutnosti sexuální stimulace, cílem je dosáhnout trvání erekce po dobu 20-60 minut.

PODTLAKOVÉ EREKTORY

Penis zasune pacient do plastového válce, ze kterého poté mechanickou či elektrickou vývěvou odsává vzduch. Vzniklý podtlak nasává krev do topořivých těles a tím pasivně vzniká erekce.

CHIRURGICKÁ LÉČBA

Implantace penilních protéz je finančně náročná (cca 90 000-220 000 Kč) a nevratná léčba, která je indikována u přísně vybraných pacientů, u kterých selhala méně invazivní terapie. 

bottom of page